3 BATALION STRZELCÓW KARPACKICH

di Jan Bielatowicz (1913-1965)

Najwyższy szczyt po stronie polskiej, Monte Capraro, koło Capracotty miał 1.721 m. wysokości, a po stronie niemieckiej, za rzekami Sangro i Volturno ciągnęly się Abruzzy z wierzchołkami, przekraczającymi 2.000 m. Nie dziw, że na takim odcinku pozycje obronne biegly od siebie dość daleko (przeciętnie o 4 km.), a obie strony zajmowaly wzgórza, pozostawiając w dolinach spory kraj niczyj (noman's land) z wcale pięknymi wioskami. Tędy pod Alfedeną przebiega dział wód: Sangro toczy swe wody do Adriatyku, a Yolturno do Morza Tyrreńskiego. Harce patroli po nomans-landzie i czujność na wysokich, ośnieżonych szczytach były najważniejszymi cechami odcinka.

Pozycja nad Sangro, na półnóco-wschód i w bezpośrednim sąsiedztwie Monte Cassino, leżała prawie w środku frontu włoskiego i zamykała dojście do Rzymu bramą Sulmony przez Abruzzy. Dywizja Karpacka zajęła lewe skrzydło 8 Armii, na zachód mając 5 Armię Amerykańską.

  • J. Bielatowicz, 3. Batalion Strzelców Karpackich, Nakładem Koła Żołnierzy, London 1949, pp. 100-101.

© 2015-2021 Letteratura Capracottese di Francesco Mendozzi

Via San Sebastiano, 6 - 86082 Capracotta (IS)

*** Contattami ***