• Letteratura Capracottese

I giùne de Capracòtte


Gentiluomini capracottesi in piazza Mercato (foto: G. Paglione).

I giùne dell'Orte Ianìre

iastìmene a S. Cire

quanne abbìeno a menià

e 'a fegliola nen ze sta.


I giùne de S. Antònie

c' 'a fatìe sò ni demònie

ma quann'énna fa carézze

tinne troppa debelézze.


I giùne de la Fundióne

de fà amore nen zò bòne,

'u penzère ci u tinne pure

però tinne troppa paure.


I giùne de Uasìne

tinne sempe 'u male de rine,

i fegliòle sò custrétte

che lóre a 'nze ze métte.


I giùne de S. Giuènne

'a notte vanne abbaccagliènne,

'a matine p' 'i fà iavezà

sempe a mamme l' 'a chiamà.


I giùne de Funtecélle

sò tutte quante bèlle

ma devìntene brutte

quanne stann'a vócche asciutte.


I giùne de ru Còlle

n'aùsene tresèlle,

ùsene sule 'u centrìne

'mbacce 'i spalle d' 'i signurine.