top of page
nikodem-sulik.jpg

NIKODEM SULIK

(Sokółka, 15 agosto 1893 - Londra, 14 gennaio 1954)

Generale di brigata dell'esercito polacco

3 Dywizja Strzelców Karpackich (dowodca gen. Bronislaw Duch), 5 Kresowa Dywizja Piechoty (dowódca gen. Nikodem Sulik), 2 Warszawska Brygada Pancerna (dowódca gen. Bronisław Rakowski), 12 Pulk Ulanów Karpackich (rozpo znawczy), 2 Grupa Artylerii (dowódca plk Ludwik Ząbkowski), batalion saperów, batalion lacznosci i sluzby korpusu. Ogólem stan liczebny korpusu wynosil ponad 48 tysiçcy zolnierzy, w tym 3 rysiące oficerów. Po przewlezieniu do Wloch w marcu 1944 roku Korpus podporządkowany zostal 8 armii brytyjskiej i zająl obrone nad górnym biegiem rzeki Sangro - na odcinku od Capracotta do Acquafondata.

  • M. Chrzanowski, W czterdziestolecie zwycięstwa, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1985, p. 52.

bottom of page