top of page

Canzone dello Spazzaneve


L'arrivo dello Spazzaneve a Capracotta.

Chemmuó ŝtà feŝta, ŝte rumóre:

è arrevieàte re Spazzanève.

Madonna méa quànda feraŝtiére

e ru signór Ambasciatóre.


Vola canzóne mea, vola lundàne,

miés'a stù ciéle sènza fìne.

Vàcia chi à fàtte ŝtù rieàle,

vàciale tu séra e matìna.


Cóm'è biéglie re Spazzanève,

tùtte lucènde e re motóre

che re vòmere

a tùtte l'óre scàscia e sfónna tèrra e nève.


Vola canzóne mea, vola lundàne,

miés'a stù ciéle sènza fìne.

Vàcia chi à fàtte ŝtù rieàle,

vàciale tu séra e matìna.


Sciòcca, svuréja, jéle 'l mieàne,

nù nen tenéme chiù paura

che scié bendìtte a tùtte l'óre

re paisieàne e r'amerchieàne.


Vola canzóne mea, vola lundàne,

miés'a stù ciéle sènza fìne.

Vàcia chi à fàtte ŝtù rieàle,

vàciale tu séra e matìna.


(1950)


Gennaro Di Nucci

Commentaires


bottom of page