• Letteratura Capracottese

Lettera di un pastore capracottese alla fidanzata


Pastori capracottesi durante la mungitura.

Cara Fedàlma, mamma e tata ŝtieàne buóne, ecche sciòcca e ména viénde.

La nève ŝta chiù déndre che fòre, z'è rutte l' vrìte e la porta z'è sfasciata, la vòria sciùscia miéz'a re piéde.

Rieàschie e pedemìa nen te l'appùre, pe' la forte tósce l'uócchie me fieàne lucecappèlle.

Ajére eme ŝtùccate l' cude al pècra, al casche c'endràte re sorge ch'è fatte ne pertùse e re viérvene fieàne a cazzuótte.

Cara Fedàlma, nen dì niénde a nesciùne ca chésse sò tutte parole d'amóre!


Gabriele Di Tella

(a cura di Luciano Monaco e Michele Beniamino)