• Letteratura Capracottese

I fegliòle de Capracòtte


Lavandaie capracottesi al Comunice (foto: G. Paglione).

I fegliòle dell'Orte Ianìre

fanne sempe n'arte a rire

ma se 'u 'nnammuràte 'i cagne

fanne sempe n'arte a chiagne.


I fegliòle de S. Antònie

c' 'a fatìe fanne ceremònie,

però s'énna ì a fà amore

sò despòste a qualuncóre.


I fegliòle de la Fundióne

zulèssere spusà 'u gióne

ma se ne punne truvà

c' 'u vècchie ze sanne adattà.


I fegliòle de Uasìne

sò ni belle segnurìne,

sò belle e pure forte

però tinne 'i còsse stòrte.


I fegliòle de S. Giuènne

pàrlene sempe allucchènne

ma c' 'u spóse quillie dritte

fanne 'i fatte zitte zitte.


I fegliòle de Funtecèlle

s'énna sta c' 'u giuvenettélle,

fusse cecàte oppure surde

ze ne vunne ì 'ndu scurde.


I fegliòle de ru Còlle

in discese guìdene a fòlle,

cìrchene da sparagnà,

sìrvene 'i solde pe ze spusà.